JESIEŃ W SEPII (Dzień #4)steemCreated with Sketch.

in photography •  10 months ago 

JESIEŃ W SEPII 🍂🍃🍁

WYZWANIE BLACK & BROWN, CHOĆ ŚWIAT
NIE JEST TYLKO CZARNO - BIAŁY - BRĄZOWY

www.kizoa.com_46479710_262544724452653_5486684853644558336_n.jpg

ZASADY KONKURSU

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!