Moji petlovi

in #photography3 years ago

Moji alarmi za buđenje i spavanje, ponekad znaju i da prevare, bude me i u ponoć:)
PSX_20200504_150130.jpg

IMG_20200503_093833_379.jpg

IMG_20200502_193521~2.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16967.46
ETH 1279.36
USDT 1.00
SBD 2.08