Moji petlovi

in #photography4 years ago

Moji alarmi za buđenje i spavanje, ponekad znaju i da prevare, bude me i u ponoć:)
PSX_20200504_150130.jpg

IMG_20200503_093833_379.jpg

IMG_20200502_193521~2.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.034
BTC 66396.53
ETH 3174.43
USDT 1.00
SBD 4.15