Guske su spasile Rim

in #photography4 years ago

Naše komšije imaju guske, ali guske i vole da dođu kod nas i budu ukras naše bašte. Zbog toga ih i često fotografišem jer to nisu obične bele domaće guske već su sorta Japanskih gusaka i vrlo su specifične i ne obične.

PSX_20200512_205008.jpg

IMG_20200511_203322_953.jpg

IMG_20200508_164613_318.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.11
JST 0.034
BTC 64684.80
ETH 3146.35
USDT 1.00
SBD 4.11