Sauna building in my back yard in Finland

in photography •  11 months ago 

Sauna building, and sun damages in grass. So hot today like +33 °C, It is a lot in Finland :)

Guess this is hottest summer in a Finland in a century. Hot hot Hot!!! No need go to sauna in these days.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hei :)

Kuvasi näyttää hyvältä, mutta oletko harkinnut julkaisevasi laajemman, useamman kuvan julkaisun kerralla? Näin julkaisusi olisi kattavampi, laadukkaampi ja taatusti enemmän ihailua herättävä!

·

Hyvä idea kyllä :) Sauna on kyllä ainutlaatuisen näköinen sisältäkin. Ehkä pitäisi investoida kameraan, ei vain steemitin takia, olisi kyllä muuta käyttöä esim: sukujuhlien kuvauksissa yms. Kuvien laatu kasvaisi ja ehkä intokin harrastaa valokuvausta ememmänkin.

How long have you been a photographer for?

·

I am not professional in photography. so not very long time, I think I have to invest good camera to take better photos. Huawei P8 lite camera is still pretty good.

Congratulations @sijoittaja! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

You got a 5.89% upvote from @dailyupvotes courtesy of @sijoittaja!