Sort:  

salut, imi vezi mesajele? sunt nou si nu prea stiu cum e cu steemit. multumesc

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.12
JST 0.030
BTC 68228.59
ETH 3560.00
USDT 1.00
SBD 3.17