Sort:  

salut, imi vezi mesajele? sunt nou si nu prea stiu cum e cu steemit. multumesc

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 22919.10
ETH 1622.12
USDT 1.00
SBD 2.66