Sort:  

salut, imi vezi mesajele? sunt nou si nu prea stiu cum e cu steemit. multumesc

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 66976.31
ETH 3509.07
USDT 1.00
SBD 2.70