Fotografia Łowiecka/Hunting photography #1

in photography •  2 years ago  (edited)


Nowa seria czas start!
Co będzie się tutaj znajdować? Zdjęcia!
Jakie? Mam nadzieję, że niezwykłe z świata łowiectwa.
Wszystkie mojego autorstwa.

Dziś kita lisa, którego udało mi się ustrzelić podczas październikowego polowania ;p


144.png
Created with Steepshot
View in the web app

4.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

No to czekam :)