Podróże małe i duże #1: Beskid Sądecki

in #photography4 years ago (edited)

PL: Trasa Wielki Rogacz - Radziejowa (Czerwony Szlak) Styczeń 2018. Po lewej ponad chmurami widać szczyty: Sławkowski, Łomnica, pod nią Kieżmarski, dalej Durny, Baranie Rogi, Lodowy, Ganek oraz Wysoka.

ENG: The route of Wielki Rogacz - Radziejowa (Red Trail) January 2018. On the left above the clouds you can see peaks: Sławkowski, Łomnica, Kieżmarski, then Durny, Baranie Rogi, Lodowy, Ganek and Wysoka.

P1270240.JPG

Zrobione aparatem/Taken with the camera: Olympus E-M10MarkII, f/10, 17mm

Sort:  

Ladnie uchwycone!! Vote !

Dzięki :) Pozdrawiam

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.042
BTC 30104.54
ETH 2045.76
USDT 1.00
SBD 2.57