RE: Sesja w plenerze

You are viewing a single comment's thread from:

Sesja w plenerze

in photography •  4 months ago 

I o to chodzi. Podobno o gustach się nie dyskutuje, ale o czym najczęściej rozmawiamy? Najpierw zaczynamy od faktów i płynnie przechodzimy do opinii, czyli dyskutujemy na tematy czyjegoś gustu. Przynajmniej w sferze tematów "artystycznych".

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Najważniejszy jest fakt że ktoś zauważył to zdjęcie. Bo z tego co zdążyłem zauważyć to tutaj raczej fotografowie nie będą zbyt popularni. A na pewno strefie polskiej. W sumie dobry temat na artykuł :-)

Posted using Partiko Android