EN/PL Cathedral in Olsztyn, view from park/Katedra w Olsztynie, widok z parku

in photography •  last year  (edited)


Cathedral in Olsztyn was built in XIV century. It a fully gothic church, built of red brick.
It’s near by old gothic castle where Nicolaus Copernicus lived in 1516.
Photo took on analog camera.

Katedra w Olsztynie była wybudowana w II połowie XVI. Jest to w pęłni gotycki kościół (jeśli chodzi i mury) zbudowany od podstaw z czerwonej cegły.
Nieopodal w zamku Kapituły Warmińskiej od 1516 roku żył Mikołaj Kopernik.
Zdjęcie zrobione aparatem analogowym.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

wow looks amazing ;p