Travel Photography Series by @photographericy | #85

in photography •  9 months ago

Sculptors help us to remember and mention famous and important people. | Quote #85: “Every man's life ends the same way. It is only the details of how he lived and how he died that distinguish one man from another.”
― Ernest Hemingway

Türkçesi;

Heykeller, ünlü ve önemli kişileri hatırlamamıza ve anmamıza yardımcı oluyor. | Alıntı #85: “Her insanın hayatı aynı şekilde bitiyor. Kişiyi bir diğerinden ayıran, nasıl yaşadığı ve nasıl öldüğü ile ilgili detaylardır. ”
― Ernest Hemingway

Instagram account: @photographericy

IMG_0644.JPG

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!