Sort:  

više ne popravljan ništa mehaničko, al zato slikajen kad neko drugi popravalja 😂😂

a motori se od sad samo voze, drugi neka servisiraju

Coin Marketplace

STEEM 0.49
TRX 0.09
JST 0.062
BTC 48285.06
ETH 4042.61
BNB 562.79
SBD 5.91