Photography

in #photography4 years ago

Sacrifice shot daw😁💪

Screenshot_20180408_110308.png

Hello fellow steemians, share ko lang po letrato ng kapatid ko @patzedder3rickz habang busy sa pagkuha ng picture para raw po sa steemit eh, 😁 muntik nga lang mahulog ang loko. 😌😂😂💪
Thanks for viewing hope you like it' maraming salamat!!