Studio portraits / Portrety studyjne

in #photography4 years ago

Hi! 

First i'd like to show some of my studio portraits.

I hope you enjoy ;)

***

Na dobry początek podzielę się z Wami paroma portretami które powstają co jakiś czas, gdy mam trochę wolnego czasu (ostatnio zdecydowanie rzadziej ;) ) 

Dzisiaj skupię się na pokazaniu zdjęć studyjnych,a jeśli się spodobają, to następnym razem wrzuce coś wyczarowanego przy świetle zastanym.

Miłego oglądania :)

***

***

Sort:  

bardzo ladne zdjecia portretowe:P

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.07
JST 0.033
BTC 23305.84
ETH 1713.02
USDT 1.00
SBD 3.25