Календар трагања 2019 Дан 67. Да се ријечи купују, мање би се говориле.

in photography •  13 days ago

Календар трагања 2019
Дан 67.
Да се ријечи купују, мање би се говориле.

Маглић 1.jpg

Паприка.jpg

Дијагонале.jpg

Сваки дан једна пословица и три фотографије и сваке недеље по једна пјесма. Пројекат 365 дана календара трагања прошлости и будућности 2019.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!