Календар трагања 2019. Дан 304. Добро је свашта знати, ма није све творити.

in photography •  15 days ago 

Календар трагања 2019.
Дан 304. Добро је свашта знати, ма није све творити.

A0E63097-3417-4B38-9BD6-276C67857694.jpeg

13852CD3-5E0D-4F27-8F3C-7E846141CCDA.jpeg

9D487697-60CD-4E6F-801E-1DD44554E81C.jpeg

Сваки дан једна пословица и три фотографије и сваке недеље по једна пјесма. Пројекат 365 дана календара трагања прошлости и будућности 2019.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!