RE: Las i morze (zdjęcia #4)

You are viewing a single comment's thread from:

Las i morze (zdjęcia #4)

in photography •  2 years ago  (edited)

Mrocznie jak w The Blair Witch Projec, czas wybrać się do Gdyni :) PS. Jamnik to był mój pierwszy zwierzak w domu, nazywał się , Hoki :D Pozdrawiam :D

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Ale las bardzo bezpieczny, zupełnie nie horrorowy. :) Pozdrawiam również