Woodland, forget me not! Lese, nezapomeň na mě!

in photography •  6 months ago

Pleasant morning to everyone from Kamenný vrch ("Stone Hill") in Brno (Czechia)!
Příjemné ráno všem z Kamenného Vrchu v Brně!

DSC_0214.JPG

I ran back here at dawn, to take some photoshoots of Myosotis sylvatica, (czech "poměnka") in english also called the "wood forget-me-not" or "woodland forget-me-not".

(A more alert eye may notice caterpillar in the middle of the picture!)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Když máme to #tematydne o učitelství (jinak mi je cizí pravopis celkem jedno), tak malá mnemotechnická pomůcka: "Postavím Ti pomník, abys nezapomněl, jak se píše pomněnka!"

Congratulations @jirkamarek! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Ahoj, všim sem si že máš autovote na moje posty a pravděpodobně i na jiné lidi z #cesky. Jestli můžu doporučit dej si tam zpoždění hlasu alespoň 3 minuty, jinak totiž nedostaneš kurátorskou odměnu. :) Ale jinak díky za hlasy :)

·

Diky, mam standardne nastavenou 1 minutu, ale asije to malo :-)