2 grzybki

in photography •  6 months ago

DSC_0949.JPG

DSC_0951.JPG

Nikon D3200
18-55mm

Grzyby może nie na czasie ale mam sentyment do tych zdjęć :)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Pisałaś, że lubisz "ciemną kolorystykę"... dla mnie trochę one jednak za ciemne... myślę, że ta zieleń dobrze by wyglądała w jaśniejszej wersji i byłoby widać dobrze bokeh :)

·

Dziękuje, następne zdjęcia będę robić już jaśniejsze bo faktycznie te są troche za ciemne, mimo że były już rozjaśniane :)

Congratulations @inmylens! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 50 upvotes. Your next target is to reach 100 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!