Nasza piękna Ustka

in photography •  last year  (edited)

Witam.
Ustka to miasto w województwie pomorskim, w gminie slupskiej. Ustka mieści się na wybrzeżu Słowińskim, u ujścia rzeki Słupi do morza bałtyckiego. IMG_20180520_161634.jpg

Latarnia w Ustce pochodzi z 1892 roku, jest wpisana do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego. IMG_20180520_161619.jpg Widać z niej port i spory kawałek wybrzeża. IMG_20180520_161625.jpg
Jeśli kiedyś będziesz w okolicy, naprawdę polecam. Warto przyjechać dla widoków.
IMG_20180520_154355.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Wyjeżdżając tyle razy za granicę do pracy w okresie wiosenno- wakacyjnym zapomniałam jak piękne są nasze plaże <3

Congratulations @iksdew! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations @iksdew! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!