Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Uwielbiam papaję! A czy zjadasz także pestki? Polecam, mają właściwości przeciwpasożytnicze.

·

Tak, przymierzam się do zjadania pestek, czytałem sporo na ten temat. Ostatnio robię sobie herbatę z liści awokado, dobrze działa na nerki :)

·
·

Wow, u nas chyba nie ma szans na znalezienie liści awokado ;)

·
·
·

Jak trzeba to mogę wysłać do Polski :)