Літак

in #photography6 years ago

Ця фотографія була зроблена у неділю, буквально за 1 -1,5 години в небі пролетіло близько 5 такіх літаків. Можливо це фанати футболу розліталися по своїх домівках в інши країни, а можливо і ні.

Сamera - Canon EOS M10
Lens - EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM

Sort:  

This post has received a 14.55 % upvote from @boomerang.

desr sir,wow. beautiful sky aircraft photogrsphy like this post thanks.....

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 63718.61
ETH 3390.60
USDT 1.00
SBD 2.62