ပံုျပင္ေဟာင္း

in #photography6 years ago

သူတို့အတော်ကြာ၏သဘောသဘာဝနှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းတို့ယုံကြည်တယ်
ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တရားနှင့်သစ္စာတရားကိုအတွက်ဖျော်ဖြေသောကိုးကှယျခွငျး။ image
အာမုတ် နေမိတ်ဆွေတစ်ဦး, အားဖွငျ့အကြှနျုပျလိုက်ပါသွား,
အထူးသဖြင့်ရှိနသောသူ ကစည်ပင်သော
ကျွန်တော်တို့ကိုယေဘုယျအားဖြင့်အရပ်ဘက်။ သုံးရက် '' စီးနင်းပြီးနောက်ကျနော်တို့အကြားသို့ရောက်လာသော
၏ကိုလိုနီများတွင်သူငယ်ချင်းများနှင့်၌သူတို့သွားရောက်ခဲ့ပြီး
, နှင့် ပတ်သက်. နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်သူတို့အားအစိတ်အပိုင်းများကိုပြခြင်း, ကျနော်တို့ပြီးတော့
ဘော်စတွန်မှ သွား. , အဖြစ်ဝေးဒိုဗာအဖြစ်လည်းအရှေ့မျက်နှာ၏။ မဝေးဘူး
ထိုအရပ်မှကျနော်တို့ကအင်္ဂလန်ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတစ်သောမတ်စ် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး,
ဤအပြည်နယ်များမှတစ်ဦးအလည်အပတ်အပေါ်ထို့နောက်သူကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အနေဖြင့်
မှရွက်လွှင့်; အဲဒီမှာနီးပါးတစ်ပါတ် ဖြစ်. , နှင့်ထိုအရပ်မှ
ကူးလာကြ၏။ ဤအစိတျအပိုငျး၌အကြှနျုပျတို့၏ခရီးစဉ်ကိုလက်စသတ်ပြီးမှ,
ကျနော်တို့ ကကျွန်းသစ်များလန်ဒန်ကနေအသံကူးခြင်း, တာ
ကျွန်းပေါ်မှာအချို့သောအစည်းအဝေးများ, အိမ်ဆီသို့ဦးတည်ထားတဲ့ကျနော်တို့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ခဲ့
တဆယ်အကြောင်းကိုစီးရှိခြင်း, သတ္တမ ရောက်ရှိ
တရာမိုင်နှင့်တရာငါးဆယ်အကြောင်းကိုရွက်လွှင့်။
ဒီခရီးအတွက်ငါယေဘုယျအားဖြင့်ကျနော်တို့အများကြီးထဲမှာတခါတရံခဲ့ကြသည်ဟုပြောစေခြင်းငှါ
အားနည်းခြင်းနှင့်စိတ်ဓာတ်အောက်မှာကြိုးစားအားထုတ်နှင့်အခြားအချိန်များတွင်,
ဘုရားသခငျ့မတ်ေတာ၏သက်တမ်းတိုးသရုပ်မှတဆင့်ကျနော်တို့ရာသီခဲ့
လနျးဆနျး၏ကျသောအမှန်တရား၏တန်ခိုးစွာတည်လေ၏။ ကျနော်တို့ခဲ့ကြသည်
သက်တမ်းတိုး အားဖြင့်ဆုံးမသွန်သင်) တစ်ခုအတွင်းဆိတျနတေဲ့အခြိနျအဘို့လုပ်သညတွင်
ဤစကားသည်ရှာပေမယ့်အမှန်တရား၏ဝိညာဉ်အတွက်အသက်ရှင်ရန်နှင့်ပြင်မျှအချိန်
ကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်လှစ်ပေးသောအမှန်တရားဟ ဖို့ပါ။ ငါချစ်ရာသခင်အဖော်
ငါဓမ်မအမှု၌ ထွက်. , တဦးတည်းအစည်းအဝေးနှစ်ခုလုံးကိုပိုင်
တစ်ချိန်တည်းအနီးနှင့်အတွင်း၌အလုပ်အတွက်စည်းလုံးညီညွတ်ခဲ့ကြသည်။ သူဟာခဲ့
ငါအပြင်းထန်ဆုံးဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကိုဘှားမွငျနှင့်ဖြစ်ခဲ့သည်ထက်အကြောင်းကိုတဆယ်သုံးနှစ်အဟောင်းများ
အကြီးမြတ်ဆုံးအသုံးပြုမှုတစ်ခုတူရိယာ။
ဝဲ၏အောက်ပိုင်းခုအတွက်သူငယ်ချင်းများသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်စိုးရိမ်ပူပန်မှုရှာဖွေခြင်း,
နှင့်မေရီလန်း၏အရှေ့ပိုင်းကမ်းခြေပေါ်နှင့်အခွင့်အလမ်းရှိခြင်း
ငါချစ်ရာသခင်သည်ရှေးခေတ်မိတျဆှေ, ယောဟန် နှင့်အတူပူးပေါင်းလုပ်ဖို့ကျနော်တို့
ရရှိသောလက်မှတ်များကိုနှင့်အဋ္ဌမလ၏ ပယ် ထား. , , ခဲ့ကြသည်
အောက်ပိုင်းခုအတွက်သူငယ်ချင်းများရဲ့အစည်းအဝေးတွေမှာသည်နှစ်အလိုက်တက်ရောက်ခဲ့သည်
က အဘိဓါန်မှာတွေ့ဆုံ, နှင့်အစည်းအဝေးများအများစုမှတစ်ဦးအလည်အပတ်လုပ်
အရှေ့ပိုင်းကမ်းခြေပေါ်, ဒါကြောင့်နေအိမ်ဗြိတိန်နိုင်ငံ လမ်းဖြင့်။ ကျွန်တော်တို့
ပြည်ပမှာအကြောင်းကိုခြောက်ပတ်အတွင်း ရှိ. , ကွန်ပျူတာအသုံးပြုပုံစီးခန့်ငါး
တရာ့ငါးဆယ်မိုင်။
အချိန်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့ကျင့်ခန်းလေးပေမယ်၏ကောင်းမြတ်ခြင်းမှတဆင့်

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by dtholy1992 from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.10
JST 0.031
BTC 37588.27
ETH 2031.02
USDT 1.00
SBD 4.79