Volvo, Supra, R34 and a bus!

in #photography5 years ago

(Driftnerd is a a news update on Norways best and most interesting Drifters (see: Drifting / Motorsport). Here you can read everyday news and bullshit about the heroes)

Driftnerd-updates are written in Norwegian // English.


Campingbussen til Øyvind Slinde byrjar ta form. Og for ei ære at den vert kalla Driftnerd Express! //
Øyvind Slinde's camperbus project is close to finish. And it's an honour that he calls it the Driftnerd Express.


Emil Leirud har byrja å sjå på sommar daily'en sin, ein klassisk MR2 mk2. //
Emil Leirud has begun the work on his summer daily. A classic MR2 mk2.
Heldigvis tek han tid til drifte-Supraen og. Kjøling neste. //
Thankfully, he also spends time on his drifter Supra. Getting some cooling on!


Og litt fabrikering. //
And some fabrication.


Byrjar å få dårleg tid. Heldigvis har ikkje Emil noko liv utom driftinga. //
Not long to go before tuning. Best hurry up!


Stig "Smygen" Wilhelmsen tek ein storservice på grasklipparen. //
Stig "Smygen" Wilhelmsen is doing some work on his lawnmower engine.


Steffen Tveite er endeleg tilbake der han høyrer heime. Den splitter nye Volvo 740'en er godt på gang. //
Steffen Tveite is finally back where he belong. The brand new Volvo 740 is making progress.


Øyvind Øversveen er fullt i gang med hjernevasken.
Øyvind Øversveen's daughter, the cutest one ever made, is getting brainwashed. //


Petter Lauvås' 2JZ R34 Skyline er vårkåt, akkurat som eigaren har vore dei siste 5 åra, samanhengande. //
Petter Lauvås' 2JZ R32 is feeling frisky wants some dry asphalt.


Ørjan Nilsen har byrja å gå Toyota i næringa, og spyttar ut Soarer deler han sel på svartebørsen bak begravelsesbyrået på Hauglandshella. //
Ørjan Nilsen is spitting out Soarer parts faster than Toyota can make them.


Kenneth D. Nornes prøver seg på litt nye former i år. //
Kenneth D. Nornes is getting some new shapes this year.


Or is this exhaust enough?


Arve F. Brekkhus aka Pluto Performance fiksar det meste. Visste du at han har 11 ulike fagbrev? //
Arve F. Brekkhus aka Pluto Performance doing a nose job on his 2JZ S15.


Jørgen Tangen's S13 har fått mykje omsorg i vinter, etter takinga under Driftweekend 2018. Lakk neste, eller ferdig og klar til avduking? //
Jørgen Tangen's S13 needed a lot of body work after his roll under Driftweekend 2018. Ready for paint?

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 64091.48
ETH 3514.97
USDT 1.00
SBD 2.52