TurboTour 2012 Throwback

in #photography6 years ago

Etter litt leit fann vi att nokre bilete frå den aller første TurboTouren i 2012, då kalla "PIHK TurboTour". Tour'en var då forbehaldt stjernene i Pøkk IsHockey Klubb, Sogndal sitt første og einaste ishockeylag. Dermed var også TT12 skoa inspirert av dei oransje og svarte draktene deira. //
After a bit of searching, we have found some pictures from the very first TurboTour back in 2012. It was then called "PIHK TurboTour" and was reserved for the stars of Pøkk IsHockey Klubb, Sogndal's first and only icehockey team. The TT12 shoes was thus inspired by their orange and black jerseys.


Goodiebags frå sponsorane var på plass allerede på første tur. //
Goodiebags from the sponsor was in place.


Vegen opp Sognefjellet kan vere ei påkjenning for luftkjølte motorar. Geir Arne Kvam og Geir Sveinung Alme måtte stoppe litt undervegs, med si 1969 VW Boble. //
The twisty road up Sognefjellet can be tough on air cooled engines. Geir Arne Kvam og Geir Sveinung Alme had to stop for a while, with their 1969 VW Beetle.


Alt ser bra ut, om enn noko heitt. //
Everything looks good, just a little hot.


Klassikaren får seg ein pustepause. //
The old classic is getting a moment to cool down.


Tilbake på vegen att! //
Back on the road again!


Framme ved Quality Hotel Skifer på Oppdal. Fredagens overnattingsstad. //
Arrived at Quality Hotel Skifer in Oppdal. Spending the night from Friday to Saturday.


Laurdag vart det lunsj-stopp med Gokart, bowling og pizza, rett utanfor Trondheim. Geir Arne Kvam tok 1. plassen på gokart, med Øystein Øyre og Frode Kvam rett bak seg. //
Saturday lunch stop with bowling, gokart and pizza in the outskirts of Trondheim. Geir Arne Kvam landed the first place in the gokart tournament, with Øystein Øyre and Frode Kvam as runner-ups.


Bobla får ein pause på veg mot Molde. //
The beetle gets a short break on it's way to Molde.


Litt av gjengen på veg til Molde. Mercedes C230 Kompressor med diverse Brabus-snack, Aprilia RSV 1000 RR Factory, VW Passat Troop Transport og Mini Cooper S. //
Some of the guys on their way to Molde. Mercedes C230 Kompressor with Brabus-mods, Aprilia RSV 1000 RR Factory, VW Passat Troop Transport and a Mini Cooper S.


Bobla nyt utsikten i Geiranger. //
Enjoying the view in Geiranger.

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 67695.19
ETH 3488.51
USDT 1.00
SBD 3.21