Roadtrip to RFS Performance

in #photography5 years ago (edited)

(Driftnerd is a a news update on Norways best and most interesting Drifters (see: Drifting / Motorsport). Here you can read everyday news and bullshit about the heroes)

Driftnerd-updates are written in Norwegian // English.


Petter Lauvås driv fortsatt å spøtar på bilen. Eller, det som er att av den. //
Petter Lauvås is fixing what's left of his 2JZ R34.


Smygen har skjønt det. //
Stig "Smygen" Wilhelmsen knows what towcar to get.


Jørgen Tangen har fått på litt bengalakk. //
Jørgen Tangen has thrown some paint on his 2JZ PS13


Sjuklingen Oddbjørn Hauglum har endeleg sett eit lysglimt i livet. //
Our sick little puppy has finally found some happyness in his life. FD!


Sander Ertvåg har vakna frå dvalen og funne seg litt jobb i garasjen. //
Sander Ertvag has risen from his hibernation, and has found work in his garage.


Men som den einaste bilkyndige i gjengen, må han støtt hjelpe dei andre med avanserte ting som hjulskifte. //
But as the only guy with some skills among his peers, he has to help his friends with some intricate things like changing wheels.


Kenneth D. Nornes har byrja sesongoppkøyringa på heimebana på Kaupanger. //
Kenneth D. Nornes has started training on his home turf; Kaupanger.


OK vårstemning. //
Spring time!


Ørjan Nilsen's storproduksjon bær frukter. //
Ørjan Nilsens production of body panels is looking good.


Emil Leirud gjer seg klar til tur til RFS Performance, Noregs beste tuner. //
Emil Leirud is getting ready for a trip to RFS Performance, Noway's best tuner.


Christian Bakkerud har gått all-in på hjernevask av junior. No er det full gokart satsing. //
Christian Bakkerud goes all-in brainwashing his kids. Step 1: Gokart.


Lars Magne Kløve har funne fram sommarskoa. //
Lars Magne Kløve has found his summer shoes.


Brynjar Skahjem har fått GT86'en tilbake frå Linnerud. //
Brynjar Skahjem has gotten his GT86 back from the world famous Linnerud (roll cage welder).


Steffen Rudsengen har fått ekstra vekepengar og vurderar ny bil. //
Steffen Rudsengen got some extra allowance from his parents this week, and is considering a new car.


Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 65216.94
ETH 3531.61
USDT 1.00
SBD 2.44