Driftnerd News: Oslo Motorshow aftermath

in #photography6 years ago

(Driftnerd is a a news update on Norways best and most interesting Drifters (see: Drifting / Motorsport). Here you can read everyday news and bullshit about the heroes)

Driftnerd-updates are written in Norwegian // English.


Oslo Motorshow står for døra og Emil Leirud har skaffa Driftnerdkompis Petter Lauvås delebil. //
Oslo Motorshow is approaching, and Emil Leirud has found a parts car for fellow Driftnerd Petter Lauvås.


Steffen Rudsengen er superklar med sin Mercedes E-klasse. 6,3 LS med Procharger. 649 whp – 907 wnm. //
Steffen Rudsengen is super ready with his Mercedes E-class. 6,3 LS-engine with Procharger. 649 whp – 907 wnm.


Lined up at Oslo Motorshow (OMS).


Kjendisar på plass på OMS. //
Celebrity car, known from Norwegian TV.


Ørjan Nilsen rullar på plass med sin 1992 Toyota Soarer. 2JZ VVTi. 785 whp – 946 wnm. //
Ørjan Nilsen rolling to his exhibition with his 1992 Toyota Soarer. 2JZ VVTi. 785 whp – 946 wnm.


Oppstilt. //
Lined up.
Petter Lauvås (1999 Nissan Skyline R34. 2JZ VVTi. 690 whp – 720 wnm) og Kim Søndergaard (1995 Nissan 200SX S13. 2JZ-GTE. 575 whp – 720 wnm) på plass. //
Petter Lauvås (1999 Nissan Skyline R34. 2JZ VVTi. 690 whp – 720 wnm) and Kim Søndergaard (1995 Nissan 200SX S13. 2JZ-GTE. 575 whp – 720 wnm) in place.


Petter's R34.


Til høgre for Petter står Stig "Smygen" Wilhelmsens 1992 Opel Omega 3000. LS1 twin turbo, Sellholm MPG. 1005 whp – 1380 wnm. //
To the right of Petter is Stig "Smygen" Wilhelmsen's 1992 Opel Omega 3000. LS1 twin turbo, Sellholm MPG. 1005 whp – 1380 wnm.


Steffen Tveite har ikkje teke turen til OMS enda, først må traktoren shine'ast. //
Steffen Tveite hasn't left for OMS yet. Need to give the ol' tractor a shine first.


Selje bruks-Volvo for å finansiere deler til driftevolvo? Godkjend! //
Selling his daily Volvo to buy parts for the drift volvo? We approve!


Snakkar vi tidenes køyretøy? //
Is this the ultimate snow vehicle?


Volvo drift car time!


Steffen Rudsengen på køyring poå OMS. //
Steffen Rudsengen driving at OMS.


Petter Lauvås.
Kim Søndergaard med god innsats. //
Kim Søndergaard is not holding back.


Rudsi satsar og. //
Neither is Rudsengen.


Vidare! //
Top 4 next!
Gutane leverar, som vanleg. //
3rd place for Smygen!


2nd place for Kim!


Avduking av Aasbø sin knalltøffe, nye Talespin Supra. Sjekk ut bilder av den her. //
Reveal of Fredric Aasbø's new Talespin Supra. See pictures here.


Kenneth D. Nornes tuflar på heime, og plundrar på med "Helga", hans 2014 BMW M2 med 2JZ-GTE. //
Kenneth D. Nornes is at home, plundering with "Helga", his 2014 BMW M2 with 2JZ. Emptying the backlights for tire rubber.


Nye, saftige deler på veg inn. //
New, juicy parts on it's way into Helga's sexy body.
Reidar F. Skartun har krangla med vinkelsliparen, og kan no anbefale bruk av verneutstyr. //
Reidar F. Skartun has had a fight with the grinder, and can now recommend the use of safety gear.


På kveldstid er det viktig med litt kos etter ein lang dag på OMS. //
In the evenings, after a long day at OMS, it's important to cuddle a little bit.


Sammensveisa gjeng? //
A tight bunch?


Nuvel.. //
Maybe not...


Ørjan Nilsen er nøgd med sesongen og avslutninga på OMS. No er det rett i garasjen for å planlegge 2019. //
Ørjan Nilsen is happy with the 2018 season. Now it's straight back to the garage to prepare for 2019.


Vil 2019 bli året der Morten Ivarsflaten vert ferdig med drifte merca? //
Vil 2019 be the year when Morten Ivarsflaten completes his drifting merc?


Etter #metoo overfallet Steffen Svingen vart utsatt for, rømte han til utlandet. //
After the #metoo assault Steffen Svingen was subject to, he chose to flee the country.


Øyvind Øversveen har starta "operasjon hjernevask". //
Øyvind Øversveen has a kid in training.


Christian Bakkerud førebur seg til Gymkhana i Sør-Afrika. //
Christian Bakkerud is preparing for Gymkhana in South-Africa. Getting some shots is always fun.


Emil Leirud fekk enda meir inspirasjon på OMS, og har no byrja å lakke varebilen. //
Emil Leirud was inspired at OMS, and is now painting his parts car/daily racer.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 62435.23
ETH 3369.42
USDT 1.00
SBD 2.45