Driftnerd News: Live from Gymkhana South-Africa

in #photography6 years ago

(Driftnerd is a a news update on Norways best and most interesting Drifters (see: Drifting / Motorsport). Here you can read everyday news and bullshit about the heroes)

Driftnerd-updates are written in Norwegian // English.


Steffen Rudsengen gjer skuta klar til vinterlagring? Mercedes E-klasse. 6,3 LS motor med Procharger. 649 whp – 907 wnm. //
Steffen Rudsengen is preparing his car for winterstorage? Mercedes E-class. 6,3 LS-engine with Procharger. 649 whp – 907 wnm.


Viktig å ikkje bli dehydrert? //
Important to stay hydrated.


Emil Leirud er har mykje godt kvelds- og helgearbeid føre seg. Berre han ikkje gløymer den klassiske MR2'en sin oppi all Supratafsen. //
Emil Leirud has gotten his Supra driftcar and his MR2 summerdaily in the garage, ready for some TLC.


Christian Bakkerud er endeleg framme i Sør-Afrika (lang rotur) og er klar til å mose Ken Block og andre i Gymkhana Grid. //
Christian Bakkerud has arrived South-Africa after a lot of rowing. Ready to chrush Ken Block and the rest, at Gymkhana Grid.


Vinne pengar til upgrades? //
Winning some money for upgrades?


Ein leikar ikkje Gymkhana tydelegvis. Gamlegutta er booka inn. //
The good ol' boys are booked and ready to entertain.


Baneinspeksjon. //
The course is being biuld.


Mr. VIP.


Men kjem bilen fram i tide? //
But will the car arrive in time?


Booooooring!


Er det oljen du siktar til her Bakkis? Snikreklame? //
Bakkerud with some productplacement in his photos, picking a car with the same oil sponsor.


Mange feite bilar. //
Plenty cool cars.


Christian treng berre bilen sin, so toppar han lista. //
Christian only needs his car, then he'll be at top.


Litt fuel på plass, men ingen bil. //
Some fuel in place, but no car!


Ken Block's mustang ready!


Jippi! Engeleg 1992 Nissan Cefiro a31. LS3 procharger (660 whp, 805 wnm) på plass! //
Finally! The 992 Nissan Cefiro a31. LS3 procharger (660 whp, 805 wnm) has arrived.


Smekkfull, diiiger parkeringsplass fyllt med bøøøørners. Akkurat slik MDG likar det. //
A huuuuge parkinglot, filled with local heroes doing burnouts. Environmental friendly!


Arve F. Brekkhus, aka Pluto Performance, leikar seg med nytt utstyr. //
Arve F. Brekkhus, aka Pluto Performance, testing out new equipment.
Kenneth D. Nornes putlar på med Helga (M2). //
Kenneth D. Nornes fixing Helga's intercooler (his 2JZ BMW M2 driftcar)

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 64097.37
ETH 3476.43
USDT 1.00
SBD 2.53