Driftnerd News: Kaupanger Driftweekend 2018

in #photography6 years ago (edited)

(Driftnerd is a a news update on Norways best and most interesting Drifters (see: Drifting / Motorsport). Here you can read everyday news and bullshit about the heroes)

Driftnerd-updates are written in Norwegian // English.


Stig Smygen Wilhelmsen er tilbake frå bryllaupsreisa og må til på kvardagen att. //
Stig Smygen Wilhelmsen is back from his honeymoon and straight to work.


Arve F. "Pluto Performance" Brekkhus jobbar på spreng for å få 2JZ S15 klar til Driftweekend. //
Arve F. "Pluto Performance" Brekkhus is working hard to get the 2JZ S15 ready for Driftweekend.


Klar allerede? //
Ready for tuning allready?


Ny Driftnerd Emil Leirud jobbar også i spreng for å få sin Supra klar til Driftweekend, med god hjelp av Nerdekompis Oddbjørn Haglum. //
Newest Driftnerd member, Emil Leirud, is also working hard to get his Supra ready for a tune before DW18.


Boost accomplished!


Sander Ertvaag droppar Driftweekend til fordel for den siste NM runden på Gardermoen. //
Sander Ertvaag is skipping Driftweekend 2018 in order to go to the last round of the Norwegian Championship at Gardermoen.
Petter Lauvås og 2JZ R34'en har ikkje tenkt å gå glipp av årets høgdepunkt. //
Petter Lauvås and his 2JZ R34 has no intentions of loosing DW18.


Arve har nådd fram til Gaupne og er klar for tuning av verdas beste tuner, Reidar S. Fjøsne aka RFS Performance. //
Arve has reached Gaupne and the worlds best tuner, Reidar S. Fjøsne aka RFS Performance.


Og der er allereie Emil Leirud på plass. //
And finds that Emil Leirud has arrived before him.


Dersom du tullar med Steffen Svingen får du igjen. Heldigvis er ikkje Steffen så valdeleg av seg, og tek hemn på fredeleg måte. //
If you mess with Steffen Svingen, payback is coming. Thankfully in a peaceful way, like this chair he revenge painted.


Nede i Kodalen har Kim Mathisen lasta opp 2JZ Supra mk3'en og er klar til langtur til Kaupanger DW18. //
Down in Kodal, Kim Mathisen has loaded up his 2JZ Supra mk3 and is ready for the long trip to Kaupanger for DW18.


Det er lett å bli inspirert av snøen på fjelltoppane. //
Inspired by the snow on the mountain tops, Kim is considers changing into tires with ice spikes.


Kim Søndergaard er også på veg, med digitallyd i skuta. //
Kim Søndergaard is on his way to DW, with newly installed DAB+ in the car.


Jørgen Tangen og hans 2JZ PS13 er klar! //
Jørgen Tangen and his 2JZ PS13 is ready.


Og so var Kaupanger Driftweekend 2018 i gong (fredag). Det var kjekt å sjå igjen gamlebilen til Kenneth Johnsen, ein Corolla KE70. //
And then Kaupanger Driftweekend 2018 is kicked off on Friday. It's nice to see Kenneth Johnsen's old car, a Corolla KE70.


Det tok ikkje lang tid før den lokale skodda kom. //
It didn't take long before the local fog arrived.


Brynjar Skahjem, 2JZ E30.


Kenneth D. Nornes (2JZ M2), Petter Lauvås (2JZ R34)
Smygen er ferdig på jobb, men ser ut til å ha køyrd i grøfta på veg til DW? //
Smygen has finished work and is on his way to DW, or did he end up in a ditch?


Christian Bakkerud har ikkje tid til DW18, men er i full gang med å planlegge Ghymkana turen sin til Sør-Afrika. //
Christian Bakkerud don't have time for DW18, as he is planning his trip to the Ghymkana event in South Africa.


Morten Ivarsflaten fekk heller ikkje teke turen. Han satt i garasjen og grein heile helga, medan dottera leikte i bilen som er planlagd ferdig til konfirmasjonen hennar. //
Morten Ivarsflaten didn't get to go to DW18, and spent the weekend crying in his garage, while his daughter played in his forever-project car.


Steffen Rudsengen sikla på meir ordinære bilar, når han kunne sikla på driftebilar. Han hadde nok sikkert feber. //
Steffen Rudsengen looked at ordinary cars, when he could've looked at proper driftcars. He probably had a fever.


Anved Djønne og Oddbjørn Hauglum køyrde heile helga i sin gamle diesel merce. Drifting treng ikkje koste skjorta. //
Anved Djønne and Oddbjørn Hauglum drove all weekend in their old diesel merc. Drifting doesn't have to be expensive!


Smygen og Petter Lauvås byttar på å køyre Petter's 2JZ R34. Godt Petter har med reservedeler. //
Smygen and Petter Lauvås takes turn on driving Petter's 2JZ R34. Thankfully they have spare parts.
Driftweekend 2018 har det beste lesestoffet. //
The Driftweekend 2018 magazine is legendary.
Team Aven Auto tok ein rullande burnout. //
Team Aven Auto with a rolling burnout.
Dårlege nyhende på slutten av laurdagen. Servoreima på Jørgen Tangen sin 2JZ PS13 hoppar av (igjen), bilen går ut i grøfta og takar. Heldigvis gjekk det bra med Jørgen og passasjer.//
Terrible news late Saturday. Jørgen Tangen's 2JZ PS13 ends up on the roof. Luckily Jørgen and his passanger is ok.


Litt røyk i regnveret. //
Some smoke in the rain.


Smygen og Petter Lauvås måtte dele på bilen og pokalen i helga. //
Smygen and Petter Lauvås shared a car this weekend, and thus had to share the Best in Show trophy as well.
DW18's fantastiske dommar, Carlos er klar for fest. //
DW18's fantastic judge, Carlos, is ready for the after party.


For enkelte (les: Oddbjørn) vart festen litt for hard. //
For some (Oddbjørn) the party was a bit too rough. Good thing he could call the ambulance.


Dagen derpå. //
Hangover part 4.
Ein del av arrangørane var framleis ikkje lei av kvarandre, og valde å ete lunsj saman søndag. //
Those of the organizers who still didn't hate each other, had lunch Sunday, to celebrate the success.


Smygen på veg heim. V8'er BMW.//
Smygen on his way back home. BMW V8.
Vel heime er det nytt prosjekt på gang. //
Back home, the winter car project is in motion.


Jørgen Tangen sin PS13 har fått juling, men skal bli i orden att denne vinteren. //
Jørgen Tangen's PS13 got a real beating, but will be fixed properly during this winter.


Petter Lauvås vil ha litt tilbake frå Smygen, for utlånet av R34'en i helga. //
Petter Lauvås would like to get something back from Smygen, after he got to drive Petter's R34 this weekend. Maybe borrow Smygen's LS powered Omega?


Christian Bakkerud på veg til RFS. //
Christian Bakkerud on his way to RFS Performance before South-Africa.


He can still smell Saturday's after party when he passes the track.


RFS!


Arve F. Brekkhus har starta på nytt prosjekt. //
Arve F. Brekkhus with new turbo project.


Testing new balancing machinery.


Alvin Lægreid rømte til USA denne helga, klar for å litt Formula Drift-kiking. Men først leike turist. //
Alvin Lægreid escaped to USA this weekend, ready to look at some Formula Drift. But first he plays tourist.


Øyvind Øversveen har kjøpt seg nytt beist. //
Øyvind Øversveen has bought a new beast.


Smygen klar til siste NM runde. //
Smygen ready for the last round of NC (Norw Championship)


Petter Lauvås sel huset sitt. Sjekk finn.no //
Petter Lauvås is selling his house/methlab.


Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 61430.70
ETH 3318.28
USDT 1.00
SBD 2.49