Driftnerd News: Gymkhana Grid part 2 plus

in #photography6 years ago

(Driftnerd is a a news update on Norways best and most interesting Drifters (see: Drifting / Motorsport). Here you can read everyday news and bullshit about the heroes)

Driftnerd-updates are written in Norwegian // English.


Christian Bakkerud lev livet som superstjerne på Gymkhana Grid i Sør-Afrika. Guns'n'Roses konsert er heilt ok. //
Christian Bakkerud is living the VIP-life at Gymkhana Grid in South-Africa. Guns'n'Roses consert.


Men livet som kjendis er ikkje berre leik. //
But life as a super star isn't all play. Press Conference next.


And we're off!


Bakkerud VS Block i top 16. Hina kanina! Du er i the Big leagues no Bakkis! //
Bakkerud VS Block in top 16. Clash of the titans!


Og vi fansen heime følgjer med! //
And the fans are following the event live.


Ute i topp 16, men jøss for ei oppleving for snuppeguten vår. //
Lost the top 16 battle, but what an experience!


Petter Lauvås har nok av prosjekt i vinter, både med garasje og bil(ar). //
Petter Lauvås has a lot of work to do this winter. First the garage floor.


TLC.


Cleaning out the fuelsystem.


Juleverkstad? //
Do work!
Det vert visst litt jobb på dailyen og. //
Some work on the abused daily.


Jørgen Tangen tuklar på ny bil, eller er det Adrian Ertesvåg sin? //
Jørgen Tangen working on a car. His own new car, or a driftcar for Adrian Ertesvåg?
Øyvind Øversveen har handla deler. Vi håpar det er cossiedeler! //
Øyvind Øversveen has filled his trunk with Ford parts. We're praying for Cosworth parts!


Emil Leirud har fått beskjed om å rydde rommet sitt. //
Emil Leirud was told to clean up his room.


Sleep when you're dead!


Art on the wall.


Arve F. Brekkhus, aka Pluto Performance, preppar 2JZ S15 sin for benking. //
Arve F. Brekkhus, aka Pluto Performance getting his 2JZ S15 ready for dyno.


Nice!

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 64091.48
ETH 3514.97
USDT 1.00
SBD 2.52