"Η Κυβέρνηση Αφουγκράζεται τα Προβλήματα του Λαού!" Greek Government - Greek Carnival 2018

in photography •  10 months ago

3d4aeb9b-aeae-4af4-8494-a5f6d96f1b25.jpeg


Μια εικόνα χίλιες λέξεις! Τα λόγια περιττεύουν!


Steepshot_footer2.PNG Steepshot | IPFS | Google Play
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Greetings
I can not comment on anything, because I am too layman to understand the meaning of this post. Which obviously this post is good, useful, and innovative. Thanks for the info

Ούτε καν στην αποκριάτικη παρέλαση δεν μπορεί να σταθεί κάτι τέτοιο...δυστυχώς