PhotoOfTheDay - Sailboat on the grass [ENG/PL]

in photography •  2 years ago 

[ENG]
This picture was taken by my girlfriend. At first, she was not interested in photography, but she persisted in time. Now she takes my camera on trips and makes beautiful pictures herself. This is one of her recent photos.
Sailboat sailing through the grass.
I am really proud of her. ;-)
And what do you think about this picture


![image]()
**[PL]** To zdjęcie zrobiła moja dziewczyna. Na początku nie interesowała ją fotografia, ale z czasem się przekonała. Teraz na wycieczkach zabiera mój aparat i sama robi piękne zdjęcia. To jedno z jej ostatnich zdjęć. Żaglówka płynąca po trawie. Jestem naprawdę z niej dumny. :-) A co Wy myślicie?
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Love it! Looking forward to more!

Fajnie to wygląda. Szkoda, że sama łódka nie jest trochę dalej na horyzoncie,efekt pływania po trawie byłby jeszcze większy.

Fajna fotka!!!!