Καλημέρα Good day

in photography •  5 months ago

87d99b3f-0587-4c0e-a241-9038da9ef0b1.jpeg


Πώς να μην πάει όμορφα η μέρα όταν βλέπεις αυτές τις ομορφιές να σε βλέπουν μόλις ανοίγεις τη κουρτίνα. Photo with VF-795 smartphone.


Steepshot_footer2.PNG Steepshot IPFS IOS Android Web
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

καλημεραααααααααααααα

καλημερα!