PhotoOfTheDay - Time has passed [ENG/PL]steemCreated with Sketch.

in photo •  2 years ago 

Picture of abandoned car that used to be a lot in New York. In the background you can see Manhattan

Photo of a day: Time has passed

image

Zdjęcie porzuconego auta, ktorego kiedyś było mnóstwo w Nowym Jorku. W tle Manhattan.

My steemit goal

I want to buy my dream car using money earned on steemit. Right now my account value is around $90, so I have 0.45% of my $20000 goal.

If you like my content and my goal follow me for more: @gustoo

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Szkoda takiej bryki, niszczeje tylko :/

W PL pewnie by została odnowiona i miałaby drugie zycie, np. moglaby sluzyc jako fura na wesele ! To teraz takie na topie i opłacalne :)

·

No old timery teraz w modzie

ma tablice rejestracyjne – wiec nie koniecznie jest porzucone

W Polsce gorsze jeżdżą po mieście :)

Po renowacji to by była fajna bryka.