PhotoOfTheDay - Dark Chanel [PL] [ENG]

in photo •  2 years ago 

[PL]
Za kazdym razem kiedy jechałem do rodziny widzialem miejsce z pewną kapliczka. Ostatnio udało uchwycić mi się ją na zdjęciu co nie było łatwe, ponieważ dosłownie znajduje się ona na środku bagien. Znacie może inne miejsca gdzie znajdę podobne kapliczki?

[ENG]
[PL]
Every time I went to my family I saw a place with a chapel. Recently I managed to capture it in the picture which was not easy, because it is literally in the middle of the swamps. Do you know other places where I can find similar things?


image

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Oż, zabrakło mi słów z zachwytu.

Piękne zdjęcie :)

Może tam jakaś stara, wiejska droga biegnie?