Ang aking Pinakamamahal na Anak

Minsan ang mga magulang ay hindi nagpapakita ng kanilang damdamin sa kanilang mga anak, ipinapalagay nila na alam ng kanilang mga anak ang malalim na pag-ibig na nadarama nila para sa kanila. Ngunit kapag nangyari ang hindi pagkakaunawaan, doon mo lang maiisip kung bakit ko ba hindi pinadama sa aking anak ang aking pagmamahal sa kanya, at ito ay maaaring humantong sa mga walang pag-aalinlangan at kawalan ng katiyakan. Mas gusto ko makita ang iyong mga ngiti sa labi, ang iyong paghalakhak habang ikaw ay tumatawa ng malakas. Pinagmamalaki ko ang aking anak, kahit anong mangyari nandito lang ako palagi sa likod mo handang umalaylay sa lahat ng gagawin mo. May tiwala ako sa iyong kakayahang gumawa ng tamang daan para sa iyong tatahaking pag subok habang ikaw ay lumalaki.

IMG_20180520_072026.jpg

Pinapangako ko sayo anak na aalagaan kitang mabuti at poprotektahan kita hanggang sa makakaya ko. Papalakihin kita na may takot sa dios. Tutuparin natin ang pangarap mo maging isang basketbolista at isang magiting na pulis. Mahal na mahal kita anak :) :) :)

IMG_20180520_072019.jpg

Sort:  

!cheetah unban

Great job.

Thank you sir @guiltyparties for unban me .. thank you so much :) :)