"Paghahabol sa Kahapon"

in philippines •  last year  (edited)

image

Sa paglapat ng nagdaang taon
Umiiba na ang takbo ng panahon
Mga ala-ala'y patuloy na bumabaon
Kailan kaya ang tamang pagkakataon
Malalim na paghinga, hindi maukit-ukit
Nangingibabaw ang tindi ng sakit
Dating mga titig mong nanlalagkit
Nadatnan na lamang iyong pagpikit
Pangyayari ay pigil na iniintindi
Pagbagsak ng mga luhang patindi ng patindi
Pagkawala'y kakayanin ba malamang hindi
Iniihipan ang hapding patay sindi.
Habang buhay bang makukulong
Sa nakaraang bulong ng bulong
Paulit ulit na pinipiga mga ala-ala'y halo-halong
Pighati basang basa na ng pag-iyak maaari pa ba ang sumilong?
Sa umaga natatanaw ka sa paggising
Inaasahan balang araw masusuot sayo itong singsing
Mga litrato nating nakadikit sa dingding
Nagkukulitan, nag aagawan ng walis tingting.


Thank you for dropping by!
let us all continue voting
@surpassinggoogle as proxy for witness or by voting him at https://steemit.com/~witnesses and type in "steemgigs" at the first search box.
Let us also take part in spreading and supporting #teardrops #untalented and #untalented-adjustments

image

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  
  ·  last year (edited)

Greetings.
Whenever you use images from the web, please quote the source.

Teardrops SMT (@surpassinggoogle) has added a tear of joy.
A Tear Now Has Value # 8