"Takipsilim"

in #philippines3 years ago (edited)

3115081851_2_2_97lUCQsp.jpg
image

"Takipsilim"

Hampas nang kalungkutan
Ang kadiliman ay pumapaligid
Ang pagkapighati ay nabubuhay
Tulad ng pagsisimula ng takipsilim


Nalubog ako sa karagatan ng luha
Ang kalungkutan .. ang nararamdaman ng puso ko
Ang kawalan .. ay kung ano ang inihayag nito
Pagtatago .. kung ano talaga ang ibig sabihin nito


Sa gitna ng kaligayahan,
Ang napakalawak na pag-iisa ay nananatili pa rin
Mapait na katotohanan ..ni Hindi ako makatakas
Naghahanap ng kung saan .. ngunit maaaring walang mahanap kahit saan.Please like @teardrops on Facebook and Twitter:
https://www.facebook.com/teardropstokens/
https://twitter.com/teardropstokens

Support and Vote "steemgigs" for witness. It will be really helpful. He run a full public RPC 256 GB node as well to balance the steem ecosystem on "www://steemd.steemgigs.org"
To vote himself witness, simply visit https://steemit.com/~witnesses and type in "steemgigs" into the first search box for witnesses.
If you want @surpassinggoogle to make witness voting decisions on your behalf, simply visit https://steemit.com/~witnesses and type in "surpassinggoogle" in the second box for proxy.
Join us in Steemgigs Community on discord: https://discord.gg/CGuPyyT


DQmQshRQamWw6jLvbWNeqDrfFLZ5bekCYLGsPaTvW2Xfuxm_1680x8400.png
sketch-1521339600460.jpg

DQmdKyejpH4V9VkPL23PjRMYfhbLjGK4Wm1hqaJVFmnyb8K.gif

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted by the communal account, @steemph.cebu by aljoursantillan being run at Teenvestors Cebu (Road to Financial Freedom Channel). This service is exclusive to Steemians following the Steemph.cebu trail at Steemauto. Thank you for following Steemph.cebu curation trail!

Don't forget to join Steem PH Discord Server, our Discord Server for Philippines.