"Pagkumot mo sa Lawom kong Gugma"

in philippines •  last year  (edited)

image
illustration


"Pagkumot mo sa Lawom kong Gugma"

Sa kabugnaw sa kabuntagon
Ang imong' gugma ra ang nagpabiling init
Sa dugha'ng nag-antos sa kasakit
Kalimtan tika sama sa paglimot nimo sa akoa
Kalimtan tika sama sa pagkumot nimo sa lawom
ko'ng gugma.

Pero nagpabilin ko sa imo'ng kiliran
Ug nag-antos sa mga kasakit
Ang imong kalipay maoy inspirasyon sa patay
ko'ng gugma
Pero sama sa nagdilaob nga kalayo
Sa hinay-hinay ra ko mawala.

Tungod sa tubig nga imo'ng giyabo
Sa akong dughan napalong ang gugma
Nga sama sa nagdilaab
Ang mga luha sa ako'ng paghilak
Akong gipagawas ug nahurot na.

Ang mga katam-is sa atong kagahapon
Nahimo na nga bato sa kadugay nga panahon
Pero ang mga abo sa kagahapon
Maoy nagpabilin sa pinaka-ilawom
Nga suok sa nagpitik nako'ng dughan.


image

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Sulayi lang og makalimot ba jud kaha

·

Oo ako jud paningkamuton..

Congratulations! This post has been upvoted by the communal account, @steemph.cebu by aljoursantillan being run at Teenvestors Cebu (Road to Financial Freedom Channel). This service is exclusive to Steemians following the Steemph.cebu trail at Steemauto. Thank you for following Steemph.cebu curation trail!

Don't forget to join Steem PH Discord Server, our Discord Server for Philippines.

This post has received a 0.13 % upvote from @drotto thanks to: @banjo.