"Kapag ang lahat ng ginawa ay kamalian"

image
imahe"Kapag ang lahat ng ginawa ay kamalian"


Kapag ang lahat ay hindi pupunta
ayon sa iyong pinaplano na gawin
Masyadong mataas ang mga pamantayan
na ang lahat ng maaari mong ibigay ay isang buntong hininga


Sinubukan mo at sinubukan Ngunit tila hindi ka nasiyahan
Walang sinumang mukhang gustong makinig
Sa nag-iisang lumbay ikaw ay naka-kabit


Kung nadarama mo ay ikaw ay tinaksilan ng lahat,
Maniwala ka na may uunawa ng isang tao
Tumingala, alam niya ang mga sagot,
naririnig niya ang lahat ng iyong hindi nabagabag na panalangin


Tumayo mula sa kung saan ka umiiyak
kunin ang lahat ng mga piraso upang maging hayag
Kapag ang lahat ay tila mali ...
isipin na hindi ito mahaba.Please like @teardrops on Facebook and Twitter:
https://www.facebook.com/teardropstokens/
https://twitter.com/teardropstokens

Support and Vote "steemgigs" for witness. It will be really helpful. He run a full public RPC 256 GB node as well to balance the steem ecosystem on "www://steemd.steemgigs.org"
To vote himself witness, simply visit https://steemit.com/~witnesses and type in "steemgigs" into the first search box for witnesses.
If you want @surpassinggoogle to make witness voting decisions on your behalf, simply visit https://steemit.com/~witnesses and type in "surpassinggoogle" in the second box for proxy.
Join us in Steemgigs Community on discord: https://discord.gg/CGuPyyT


DQmQshRQamWw6jLvbWNeqDrfFLZ5bekCYLGsPaTvW2Xfuxm_1680x8400.png
sketch-1521339600460.jpg

DQmdKyejpH4V9VkPL23PjRMYfhbLjGK4Wm1hqaJVFmnyb8K.gif

Sort:  

Congratulations @aljoursantillan! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the total payout received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!