SUNRISE SA BUKID

in #philippines4 years ago

image
Maayong adlaw ka ninyo na tanan kini na picture kay nakuha last weekend samtang ni suroy ko sa bukid sayo sa buntag og nasaksihan nako ang pagsilang sa adlaw. Pagka nindot tan-awon sa sunrise sa bukid pun-an pa kini sa ka nindot sa palibot samot Jud ka nindot ang view. Karon pako nako sulay balik maka kita sa pagsilang sa adlaw sa bukid Kay busy man sa trabaho maka laag lang kung naay Holliday's hehe. Every sunrise is different and one of a kind. Diri na lang ko kutob og daghang salamat.

Inyong amigo:@aaronplando
image

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.024
BTC 18739.01
ETH 1285.70
USDT 1.00
SBD 2.43