PAGSILANG SA HARING ADLAW

in #philippines4 years ago

image
Maayong adlaw ka ninyo na tanan kini na picture nakuha nako samtang Ng atang ko og sakayan padong sa among trabahoan. Nindot kaayo tan-awon ang pag silang sa adlaw ma relax imong lawas Samtang Ng tan-aw ka ani. Ang pagsilang sa adlaw sign kini sa bag-ong adlaw og unsa pang bag-ong mahitabo karong adlawa. Dili jud ko pul-an mo tan-aw og mo kuha og picture sa pag silang sa adlaw Kay every sunrise is different, beautiful and unique hehe. Diri lang ko kutob og daghang salamat sa pag basa.

Inyong amigo: @aaronplando
image

Sort:  

@resteemator is a new bot casting votes for its followers. Follow @resteemator and vote this comment to increase your chance to be voted in the future!

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 20094.42
ETH 1365.70
USDT 1.00
SBD 2.50