MGA BATA NANAHID OG ISDA

in #philippines4 years ago

image
Maayong adlaw ka ninyo na tanan ganina nakita-an nako ning mga bata nanahid og isda sa una abi nako og ng duwaduwa ra ning mga bata pero mamahid diay sila og isda ako sila gi Ingnan na diay isda diha og ni tubag sila na naa daw. Pagka taod2x na jud silay nakuha na isda.
image
Mao diay ni ilang nakuha na isda dagko ra ha og nindot kaayo ni isugba kay lab-as pa hehe. Diri lang ko kutob og daghang salamat.

Inyong amigo: @aaronplando
image>quote

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.024
BTC 18771.85
ETH 1284.06
USDT 1.00
SBD 2.43