Pakoleh dalan wayah

in #pehtem3 years ago

Mbuh yekti utawa dudu ning intinya isa didadekne teladan urip iki. seksulung wektu uripa telu sadulur. dekne kabeh yaiku mbarep, tengah, lan wuragil. sadurung bapak dekne kabeh mati, dheweke njaluk anak-anake nganggo kesugihan dadi telu kanggonan sing padha. sakwise bapak dekne kabeh mati, dekne kabeh nganggo kesugihan dadi telu kanggonan. mbarep nganyaki bisnis neng panggonan sing padha. tengah lan wuragil mbenke panggonan kuwi nggoleki pengetahuan lan sinau saka peluang. bisnis mbarep mbecik karo becik banget lan dheweke nduweni kabeh fasilitas mewah lan urip bahagia. mubarang dina dheweke nemu shalihah prawan bijak sing nduweni kekuwatan gaib. dekne kabeh rabi lan urip bahagia. dheweke nglakoni kuripan sing kebak asih, ngladeni bojone. sadulur-sadulur mbarep ngunjungi kabeh panggonan neng kerajan. kanggonan kesugihan dekne kabeh dientekake. dadi dekne kabeh dadi pengemis. mubarang dina dekne kabeh teka menyang toko mbarep lan memohon. mbarep njupuk beberapa koin lan nyeraki pengemis. pas dheweke jaga ngewehake koin, dheweke mengensulung swara dekne kabeh. mbarep kaget ndelok dekne kabeh. kasunyatan sing ora terduga.


Source: http://vibizmedia.com/2016/09/05/lensa-sumatera-balapan-roda-di-desa-purba-dolok/

"apa sing kedadean nangmu ?" tembung pambarep karo suwara terbata-bata.
“Kami kelangan apaa sing kowe wenehna marang kami. O sedulur! Bisnis kami wurung amarga kecerobohan kami, "dekne kabeh ngaku
tembung pambarep. “aja kuwatir sedulur. apa sing awake dhewe duweni saiki yaiku duwe awake dhewe, yoa. Kami arep lunga menyang omah kami. dekne kabeh lunga menyang omah pambarep karo rencana ala kanggo mateni sedulur dekne kabeh pambarep karo cara apaa. Shalihah uga merawat dekne kabeh karo becik banget. ning dheweke nemu rencana ala dekne kabeh kanggo mateni pambarep liwat kekuwatan gaibnya.

pambarep menehi dekne kabeh masing-masing ewon koin emas lan celathu, "kowe nganyak bisnis neng kene lan teka jero urip." tengah celathu, “Kami nduwe rencana kanggo lunga menyang wetan. kowe uga melu karo kami. kowe nggawa Shalihah uga. neng kana awake dhewe bisa mbisakne luwih akeh lan arep urip bareng. " Khaleel uga nrima gagasan tengah. pambarep lan Shalihah nrima ide dekne kabeh. ning Shalihah ngerti rencana licik tengah lan Sulung.

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by fauziahmtsn5 from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.