Giới thiệu dự án Opiria (PDATA). OPIRIA MARKETPLACE !steemCreated with Sketch.

in #pdata3 years ago

#PDATA #Opiria #IEO #DATA #INNOVATION
Opiria (PDATA) LÀ GÌ ?

Opiria & PDATA là một thị trường phi tập trung toàn cầu dành cho việc mua/bán dữ liệu cá nhân một cách minh bạch và an toàn, được sản xuất tại Đức.

1.png
Đặc điểm:

Thị trường dựa trên Ethereum blockchain cho việc bảo mật và minh bạch trong mua bán dữ liệu cá nhân.

Nền tảng Opiria sẽ cho phép người tiêu dùng tạo ra một nguồn thu nhập thụ động bằng cách kiếm tiền từ dữ liệu cá nhân của bản thân mình.

Các công ty có thể thu mua dữ liệu cá nhân đó từ người tiêu dùng một cách trực tiếp.

Đồng tiền điện tử PDATA sẽ là đơn vị tiền tệ đại diện cho giá trị của dữ liệu cá nhân.

2.jpg
Opiria là một thị trường phi tập trung giúp các công ty thu thập và phân tích dữ liệu người tiêu dùng, cho phép họ đưa ra quyết định kinh doanh tốt hơn. Người tiêu dùng có toàn quyền kiểm soát dữ liệu của họ và được trả tiền bằng mã thông báo PDATA để chia sẻ dữ liệu của họ. Mã thông báo PDATA là loại tiền tệ thể hiện giá trị của dữ liệu cá nhân và cho phép giao dịch bằng cách sử dụng hợp đồng thông minh trên blockchain

Opiria là một công ty thực sự kể từ năm 2015 với một sản phẩm hoạt động được sử dụng bởi hàng trăm khách hàng bao gồm các công ty Fortune500. Opiria đang giải quyết một trong những vấn đề lớn nhất mà các công ty trên toàn thế giới đang gặp phải.

3.jpg
Họ cần dữ liệu từ người tiêu dùng để hiểu nhu cầu và yêu cầu của họ để thiết kế các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn và nhắm mục tiêu hoàn hảo vào các hoạt động tiếp thị và bán hàng. Ngày nay dữ liệu cá nhân bị đánh cắp từ người tiêu dùng bởi các nhà môi giới dữ liệu mà không có kiến thức hoặc sự đồng ý của họ và được bán với số tiền lớn. Nhiệm vụ của chúng tôi là thay đổi điều đó và trao lại quyền kiểm soát cho người tiêu dùng trong khi cắt bỏ những người trung gian!

Tổng thể: 3.4/5.0

Product – Sản phẩm: 3.0/5.0

Chấm điểm Product – Sản phẩm:

Tính sẵn sàng: 4.0/5.0
Tính thu hút: 3.0/5.0
Thị trường mục tiêu: 3.0/5.0
Tính cạnh tranh: 3.0/5.0
Tính phát triển: 2.0/5.0
Use of Blockchain – Sử dụng Blockchain: 2.4/5.0

Chấm điểm Use of Blockchain – Sử dụng Blockchain:

Phát triển Blockchain: 2.0/5.0
Lợi thế Blockchain đột phá: 3.0/5.0
Yêu cầu token tùy chỉnh (đối với BTC hoặc ETH): 2.0/5.0
Hệ thống phi tập trung (ngoài token): 3.0/5.0
Đóng góp cho hệ sinh thái Blockchain: 2.0/5.0
Whitepaper: 3.6/5.0

Chấm điểm Whitepaper:

Tính toàn diện: 4.0/5.0
Tính đọc hiểu: 3.0/5.0
Tính minh bạch: 3.0/5.0
Tính thuyết trình kế hoạch kinh doanh: 4.0/5.0
Tính thuyết trình công nghệ: 4.0/5.0
Roadmap: 2.8/5.0

Chấm điểm Roadmap:

Tính cụ thể: 3.0/5.0
Tính khả thi: 3.0/5.0
Tầm nhìn: 2.0/5.0
Tính phụ thuộc (của dịch vụ hoặc khả năng): 4.0/5.0
Vị trí hiện tại: 2.0/5.0
Compliance – Tính tuân thủ: 2.8/5.0

Chấm điểm Compliance – Tính tuân thủ:

Tiện ích Token (giá trị thông qua sử dụng): 2.0/5.0
Bảo mật Token (công cụ giao dịch): 2.0/5.0
Tính sẵn sàng của Token/Hợp đồng thông minh: 2.0/5.0
Tính chú ý tuân thủ quy định: 4.0/5.0
Đánh giá pháp lý/rủi ro: 4.0/5.0
Company & Team – Công ty và Đội ngũ: 3.0/5.0

Chấm điểm Company & Team – Công ty và Đội ngũ:

Giai đoạn và Vốn Công ty: 4.0/5.0
Nền tảng của các thành viên trong đội ngũ dẫn đầu: 3.0/5.0
Tính đoàn kết và gắn bó của đội ngũ: 3.0/5.0
Kĩ năng liên kết của đội ngũ: 3.0/5.0
Kĩ năng cân bằng của đội ngũ: 2.0/5.0
Token Sale: 3.6/5.0

Chấm điểm Token Sale:

Tổng tăng tối đa: 4.0/5.0
Tổng tăng tối thiểu: 4.0/5.0
Phân bổ quỹ: 3.0/5.0
Phân bổ Token: 4.0/5.0
Truyền thông và Theo dõi: 3.0/5.0
Thông tin về dự án:
Official Website: https://opiria.io/

WhitePaper: https://opiria.io/static/docs/Opiria-PDATA-Whitepaper.pdf

Facebook: https://www.facebook.com/pdatatoken/

Twitter: https://twitter.com/PDATA_Token

Telegram: https://t.me/PDATAtoken

Medium: https://medium.com/pdata-token

Reddit: https://www.reddit.com/r/PDATA/

ANN Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3076122

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19326.60
ETH 1311.92
USDT 1.00
SBD 2.44