Sort:  

Warning! This user is on our black list, likely as a known plagiarist, spammer or ID thief. Please be cautious with this post!
If you believe this is an error, please chat with us in the #appeals channel in our discord.

Hình ảnh của bạn luôn luôn thú vị.
Nhiều hình ảnh trong một ngày là quá nhiều.
Không ai có thể phân phối phần thưởng vì họ hoàn toàn không có chúng.
Tôi hy vọng bạn hiện đang gửi hình ảnh không bị chỉ trích là đạo văn.
Tôi nhớ nó rất nhiều, vì Việt Nam rất thú vị để xem xét.
Có phải là Việt Nam?