Zoo thaum sawv ntxov!

in partiko •  16 days ago

Lawv hais tias Vajtswv tsim cov poj niam hauv daim duab ntawm tus txiv neej, tab sis koj qhov kev zoo nkauj yog dhau ntawm tus tub txib. Txaus siab rau koj lub hnub, khoom qab zib.

Thaum lub caij nplooj ntoo zeeg tshoob tsho tuaj txog peb cov tawv nqaij thaum sawv ntxov, txhua yam kuv xav ua yog hnov ​​koj lub mos mos, sov so ntawm kuv daim di ncauj.

Cov hnub qub tuaj yeem ci tau qis thaum hmo ntuj vim koj tsaug zog. Thaum sawv ntxov tuaj, koj yog lub hnub qub ci ntsa iab hauv kuv lub ntuj.

Posted using Partiko Android

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!