#CoronaNederland

in #partiko2 years ago

Goooooooood morning Breda !!

Of zou ik moeten zeggen #CoronaNederland wat as I type trending is op Twitter. Voor mijn millennial-vrienden: Twitter is zoiets als TikTok maar dan uitgeschreven en eventueel met memes.

Anyway misschien was het je nog niet opgevallen, maar het aantal mensen dat elkaar, en met name mij specifiek, wil zoenen is met ons covidje drastisch afgenomen !!

Helemaal begrijpelijk natuurlijk, maar vrienden ook als er geen imaginary pandemic op uitbreken staat is het aan te raden de persoonlijke bacteriën, schimmels en bij behorende slijmsporen niet op andermans huid te deponeren. Het zou eigenlijk onderdeel moeten zijn van de standaard hygiëne regels.

Er is (afgezien van de uiteindelijke hoeveelheid) microbiologisch gezien weinig verschil tussen iemand op de wang zoenen of recht in de gezicht niezen! En toch vinden we dat eerste acceptabel gedrag.

Ik heb het al vaker voorgesteld, een high five of een fistbumb kunnen ook affectie, tederheid en romantiek overbrengen, het is maar welke betekenis je er aan hangt.

Dus vrienden, laten we dit covid-eventje gebruiken om onze hygiëne standaard aan te scherpen en ons aan te leren het zoenen tot een minimum te beperken! Heb lief, wees aardig, hou van elkaar maar hou met name je bacteriën bij je en je bent weer totally awesome!! :p

Carpe die "Never waste a good Pandamic" Diem

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.07
JST 0.030
BTC 20311.23
ETH 1150.49
USDT 1.00
SBD 3.22