SmartX. Kampania PoW – wydobycie złota w zamian za SAT żeton.steemCreated with Sketch.

in #partiko3 years ago (edited)

SmartX to zdecentralizowany projekt BlockDAG oparty na transakcjach DAG. Pltforma SmartX ma na celu dostarczenie technologii rozproszonej księgi w takich dziedzinach jak płatności w grach, komunikacji czy punkty premiowe wydawane przez sprzedawców.

Łączna ilość żetonów które będą w obiegu to 10 miliardów z czego 31 % wszystkich żetonów będzie rozdysponowane w formie prezentów dla społeczności.
I w tej chwili trwa kolejna kampania nagradzania społeczności żetonami SAT. Strona kampani SmartX https://miner.smartx.one/
Wszystko co potrzebujesz żeby wziąć udział w kolekcjonowaniu żetonów SAT to adres publiczny Etherum i Kod polecenia: 6rbfcp

SMATR camping.PNG
A poniżej masz opis na czym polega ta kampania. Instrukcje możesz znaleźć na Telegramie w pokoju SmartX i SmartX Announncements po Angielsku.

 1. Każdego dnia zaloguj się na stronie kampanii i kliknij, aby uzyskać nagrody. Proces wydobywania rozpocznie się automatycznie.

 2. Podczas procesu wydobycia co sekundę będzie produkowana złota moneta. Użytkownicy mogą zbierać złote monety, klikając wyprodukowaną złotą monetę i uaktualniając swoje konto. Uaktualniając swoje konto, użytkownicy mogą gromadzić więcej złotych monet, gdy są offline, a następnie zbierać je po powrocie do trybu online.

 3. Kwota nagrody $ SAT zostanie obliczona na podstawie liczby otrzymanych złotych monet. Jeśli jednak osiągniesz limit akumulacji offline i nie zbierzesz złotych monet do końca dnia, nie będziesz uprawniony do nagrody $ SAT w tym dniu.

Ważne: pamiętaj, że jeśli nie klikniesz „odbierz”, aby otrzymać złotą monetę, nie będzie nagrody w postaci złotych monet.

 1. Gdy uaktualnisz swoje konto do wyższych poziomów, liczba przypadków, w których będziesz musiał zalogować się na stronie kampanii, aby zbierać złote monety, zmniejszy się do tak niskiego poziomu, jak raz dziennie. Możesz ulepszyć swoje konto do poziomu 59, poziom 60 nie jest w tej chwili dostępny.

 2. Zaproś przyjaciół, aby uzyskać dodatkowe 1% -5% złotych monet otrzymanych przez zaproszonego. Ta funkcja nie jest jeszcze aktywna w kampanii próbnej, ale jest planowana w kampanii publicznej.

 3. Im wyższy poziom konta, tym więcej znajomych możesz zaprosić. Jak wyżej, nie jest to aktywne w kampanii próbnej, ale planuje się, że każde konto może zapraszać tylko osoby do dwukrotności poziomu konta. Na przykład. Konto 30 poziomu może zaprosić 60 osób.

 4. Musisz zalogować się do portfela ERC-20, aby się zalogować. Aby wziąć udział w kampanii, konieczne jest podanie kodu zaproszenia.

 5. Będą dostępne wersje iOS i Android. W przypadku kampanii próbnej przeglądarka jest jedynym sposobem na dostęp do kranu.

 6. Kiedy twoje złote monety, które można odzyskać, przekroczą pewien limit, musisz obejrzeć reklamy wideo przed ich zebraniem.

 7. Dystrybucja nagradzanego tokena $ SAT rozpocznie się od 15. dnia następnego miesiąca do końca miesiąca. Tylko konta o poziomie 10 lub wyższym kwalifikują się do nagrody w postaci tokenów $ SAT, a tokenów $ SAT nie będą gromadzone do następnego miesiąca.
  (W przypadku punktów 9 i 10: Nie jesteśmy w stanie dokonywać częstych przelewów grupowych z powodu wysokich opłat transakcyjnych w sieci Ethereum, gdy musimy dokonać tysięcy transakcji. Dlatego dodajemy niewielką liczbę reklam, aby zrekompensować opłaty transakcyjne, ponieważ nie otrzymał żadnej formy finansowania i ograniczył niepotrzebne wydatki.

 8. SmartX obecnie nie wymaga od uczestników dokonywania jakiejkolwiek weryfikacji tożsamości (wymagany jest tylko adres portfela). Istnieje jednak możliwość potrzeby weryfikacji KYC zgodnie z wymogami rządów i innych organizacji regulacyjnych. Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.

 9. Mechanizm karny: Złośliwi użytkownicy, tacy jak ci, którzy próbują utworzyć wiele adresów portfela w celu uzyskania większej liczby SAT, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej, a cała ich aktywność w kampanii, złote monety i / lub zarobione $ SAT zostaną uznane za nieważne. Taki użytkownik nie będzie nagradzany za żaden token. Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy będą grać uczciwie i będziemy starannie filtrować wszystkich tych złośliwych użytkowników. Odwołanie się w takich przypadkach nie będzie rozpatrywane.

 10. Więcej szczegółów zostanie opublikowanych później

Tak więc jeśli jesteś zmęczony ( na ) ciągłym patrzeniem jak market idzie do góry:), to może warto spędzić czas inaczej i pozbierać trochę SAT żetonów. Jeśli myślisz że warto to pamiętaj o adresie Etherum którego jesteś właścicielem ( nie używaj giełdy adresu ) oraz Kodu 6rbfcp . Strona SmartX https://miner.smartx.one/
Zdobywaj monety i baw się w tym nudnym czasie na markecie.
Pozdrawiam.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 27739.65
ETH 1904.43
USDT 1.00
SBD 2.17