Kranik SmartX wszedł w życie.steemCreated with Sketch.

in #partiko3 years ago

Teraz możesz już zbierać tokeny SAT w bardzo prosty sposób.

SALT 1.PNG

Aby bawić się w zbieranie żetonów SAT potrzebny jest Ci adres publiczny Etherum oraz kod polecający. Nie używaj adresu giełdy bo żetony przepadną.
Kod który do logowania to - 6rbfcp

Po zalogowaniu twoi górnicy zaczynają kopać złote monety. Co jakiś czes należy odbierać monety. Im wyższy poziom masz tym rzadziej potrzebujesz logować się i odbierać monety.
Każdego dnia do podziału jest 1000000 żetonów SAT do godziny 17 na polski czas. (GMT+8:00)
Nie musisz mieć włączony komputer żeby monety co sekundę wpadały do twojego portfela.
Monety nie są równo ważne żetonom SAT. Żetony SAT naliczane są w zależności od wydobycia monet przez wszystkich uczestników kampanii, a następnie procentowo dzielone.
Cały artykuł na temat kampanii znajdziesz https://smartx.one/archives/2888 lub na Telegramie.

Jeśli masz trochę czasu i nie wiesz jak go spożytkować to morze to być coś dla Ciebie.
Miłej zabawy.
Pozdrawiam.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 27761.53
ETH 1905.88
USDT 1.00
SBD 2.16