Khaleej Times i Gulf News o rozwoju projektu SkyWay w ZEAsteemCreated with Sketch.

in #partiko3 years ago

Udostępniam najnowesze wiadomości co słychać w projekcie Skyway Capital.

1579266351_6pm5rEnX6e7ZA7wBScl0kXNZoRepTXED.jpg

«2,5-kilometrowy odcinek linii do testowania strunowego transportu towarowego zostanie ukończony w ciągu 6 miesięcy,» – taka wzmianka pojawiła się niedawno w renomowanej gazecie internetowej Gulf News. Takie informacje zostały udostępnione mediom przez przedstawicieli białoruskiej firmy inżynierskiej SkyWay GreenTech, która zajmuje się rozwojem projektu w Centrum Innowacji w Szardży. «Właśnie tutaj zostaną przeprowadzone testy i certyfikacja systemu transportu strunowego przed jego globalnym wdrożeniem», – poinformowano prasę.

Przypomnijmy, że wcześniej w Szardży na 400-metrowym odcinku zademonstrowano udane badania ruchu «tropikalnego» unicaru. Hussein al-Mahmoudi, dyrektor generalny SRTI Park, zaznaczył, że projekt SkyWay jest częścią «kompleksowego planu mającego na celu przekształcenie Szardży w zrównoważone futurystyczne miasto».

Dzisiaj ten projekt jest wciąż w fazie eksperymentalnej, ale budowa podwieszonych torów testowych w parku SRTI, zlokalizowanym na terenie kampusu American University of Sharjah (AUS), przebiega zgodnie z planem.

«Właśnie zakończyliśmy pierwszy etap i rozpoczęliśmy drugi etap przetargów na przetestowanie nowej zaawansowanej technologii transportowej, zarówno transportu towarowego, jak i pasażerskiego,», – powiedział Raman Marvaha, starszy wiceprezes działu projektowego SkyWay GreenTech, w wywiadzie dla Khaleej Times.

Strona udostępniona. https://new.skyway.capital/news/2327?p=1

Co to jest SKY WAY
SKY WAY jest projektem łączącym tysiące specjalistów, ekspertów i zwykłych ludzi w dążeniu do rozwoju innowacyjnego i bezpiecznego rodzaju transportu. Jest to zupełnie nowe podejście do rozwiązywania problemów związanych z organizacją komfortowego i ekonomicznego transportu pasażerów oraz stabilnego transportu ładunków. Ponadto system transportu jest skuteczny i bezpieczny dla każdej osoby i całej ludzkości jako całości.

Więcej informacji możesz uzyskać w gabinecie osobistym.

https://new.skyway.capital/auth/login?do=register&partner_id=321007

Pozdrawiam.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 27185.53
ETH 1870.35
USDT 1.00
SBD 2.13